Ново счетоводно законодателство 2: Национални счетоводни стандарти 2016 (твърди корици)

Напишете отзив

Цена:
Промо цена£15.92

Крайна цена на продукта, с включени такси

Описание

Том втори от луксозното двутомното издание „Новото счетоводно законодателство, в сила от 2016 година”. 

В книгата са включени: 

 • Актуализиран нормативен текст на Националните счетоводни стандарти 
 • Изчерпателни приложни коментари и разяснения по всеки от стандратите

Изданието е насочено към счетоводители, финансисти, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти. 

 

Съдържание: 

ВМЕСТО УВОД

 • За авторите – Професионални щрихи
 • Постановление № 46 на МС от 21 март 2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
 • Постановление № 251 на МС от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.
 • Постановление № 394 на МС от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.


НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 • НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ – Общи разпоредби 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на Общите разпоредби към Националните счетоводни стандарти
 • СС 1 – Представяне на финансови отчети 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 1 – Представяне на финансови отчети
 • СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
 • СС 4 – Отчитане на амортизациите 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 4 – Отчитане на амортизациите 
 • СС 7 – Отчети за паричните потоци 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 7 – Отчети за паричните потоци
 • СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
 • СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност 
 • СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
 • СС 11 – Договори за строителство 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 11 – Договори за строителство
 • СС 12 – Данъци от печалбата 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 12 – Данъци от печалбата
 • СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
 • СС 16 – Дълготрайни материални активи 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 16 – Дълготрайни материални активи
 • СС 17 – Лизинг 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 17 – Ли­зинг
 • СС 18 – Приходи 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 18 – Приходи
 • СС 19 – Доходи на персонала 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 19 – Доходи на персонала
 • СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
 • СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
 • СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
 • СС 24 – Оповестяване на свързани лица 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 24 – Оповестяване на свързани лица
 • СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
 • СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
 • СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
 • СС 32 – Финансови инструменти 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 32 – Финансови инструменти
 • СС 34 – Междинно счетоводно отчитане 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
 • СС 36 – Обезценка на активи 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 36 – Обезценка на активи
 • СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
 • СС 38 – Нематериални активи 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 38 – Нематериални активи
 • СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти 
 • СС 41 – Селско стопанство 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 41 – Селско стопанство
 • СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти 
  РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Visa

Вашите данни за плащане се обработват сигурно. Ние не съхраняваме данни за кредитна карта, нито имаме достъп до информацията за вашата кредитна карта.

Цена за доставка за този продукт

Може да харесате

Последно разглеждани