История на новобългарската държава и право (1878 - 1944)

Напишете отзив

Цена:
Промо цена£7.60

Крайна цена на продукта, с включени такси

Описание

B книгaтa ca рaзглeдaни прoблeмитe нa бългaрcкaтa държaвнocт oт Ocвoбoждeниeтo дo 40-тe гoдини нa XX вeк – възcтaнoвявaнeтo нa бългaрcкaтa държaвнocт cлeд руcкo-турcкaтa вoйнa oт 1877 – 1878 г., изрaбoтвaнeтo и приeмaнeтo нa Tърнoвcкaтa кoнcтитуция, нaчинът нa кoнcтитуирaнe и прaвoмoщиятa нa виcшитe oргaни нa влacт и упрaвлeниe, кaктo и рaзвитиeтo и фoрмирaнeтo нa ocнoвнитe oтрacли нa чacтнoтo и публичнoтo прaвo. 

Tрудът e oриeнтирaн кaктo към прeпoдaвaтeлитe и cтудeнтитe пo прaвo, тaкa и към пo-ширoкa читaтeлcкa aудитoрия.

 


 

Съдържание: 

Въведение. ДЪРЖАВНОПРАВНИ ИДЕИ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В НАВЕЧЕРИЕТО НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
Глава първа. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ СЛЕД РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 1877—1878 Г.

 1. Полагане на основите на българската държавност в периода на временното руско управление 1877—1879 г.
 2. Организация на съдебната власт в периода на руското гражданско управление

Глава втора. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

 1. Изработване на проекта за Органически устав на Княжество България
 2. Конституиране на Учредителното събрание
 3. Дейността на Учредителното събрание
 4. Политически и икономически идеи в Конституцията
 5. Проект на д-р Константин Стоилов за промяна на Търновската конституция
 6. Изменения в Конституцията

Глава трета. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

 • Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт
 • Министерски съвет. Видове министерства. Правомощия на правителството. Видове министерска отговорност
 • Народно събрание. Видове Народно събрание. Конституиране и компетенции
 • Държавният съвет при „Режима на пълномощията“. Конституиране и правомощия

Глава четвърта. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ
Глава пета. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И СЪДЕБНА СИСТЕМА НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
Глава шеста. ВЪЗНИКВАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВНА СИСТЕМА
Глава седма. СЪЗДАВАНЕ НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ЧАСТНО ПРАВО

 1. Създаване на облигационното право
 2. Създаване на наследственото право
 3. Създаване на семейното право
 4. Създаване на търговското право
 5. Правен режим на поземлената собственост в Княжество България
 6. Създаване на вещното право

Глава осма. СЪЗДАВАНЕ НА НОВОБЪЛГАРСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО

 1. Създаване на наказателното право
 2. Създаване на гражданското и наказателното съдопроизводство

Глава девета. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ПЕЧАТА
Глава десета. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА МЕСТНОТО (ОБЩИНСКОТО) УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава единадесета. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЧАСТНО ПРАВО В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК
Глава дванадесета. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
Глава тринадесета. НАЧАЛО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ
Глава четиринадесета. РЕФОРМИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЗНС

 • Аграрната реформа на правителството на БЗНС
 • Законодателство на БЗНС, свързано с провеждането на трудовата повинност
 • Съдебната реформа на земеделското правителство
 • Църковната реформа на БЗНС

Глава петнадесета. ПРОМЕНИ В МЕХАНИЗМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД ПРЕВРАТА ОТ 19 МАЙ 1934 Г.
Глава шестнадесета. КОНСТИТУЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ТОШЕВ ОТ 1935 г.
Глава седемнадесета. АНТИЕВРЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ

Автор: Димитър Токушев
Издателство: Сиби
Година: 2008
Брой страници: 376
Корица: Мека
ISBN: 9789547305359

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Google Pay Maestro Mastercard PayPal Visa

Вашите данни за плащане се обработват сигурно. Ние не съхраняваме данни за кредитна карта, нито имаме достъп до информацията за вашата кредитна карта.

Цена за доставка за този продукт

Може да харесате

Последно разглеждани