Лъвът на герба - повод за гордост

Герб на Република България

 Знамето, националният герб, химнът на страната - това са трите стълба, които символизират единството на нацията и държава. Тези държавни символи, имат ролята не само за да изразяват независимостта и суверенитета на българския народ и държава, но и да служат като представяне пред света - кои сме ние и на какви ценности държим.

 Преди да продължим с интересни подробности за герба на Родината ни, бихме искали да Ви запознаем с част от Конституция на Република България, където много точно, ясно и конкретно е упоменато как изглежда Гербът ни, кога и как може да бъде използван:

Чл. 1.Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава.
Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата".
(2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част от този закон.
Чл. 3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, определен със закон за държавния печат.
(2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Министерския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

(Извадка от Закона за герб на Република България,Обнародван в Държавен Вестник, бр. 62 от 4.08.1997 г. )

Знаете ли какво символизира гербът ни? И ние, както и много от нас не обръщаме внимание на малките детайли, малките подробности, които понякога се оказват доста повече от подробности. Това се отнася с пълна сила за герба на Република България. За нас бе доста интересно да прочетем какво е значението и тълкуванието на герба ни от хералдическа гледна точка:

1. Той е комплексен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава.

2. Голямата корона над щита има за първообраз короните на българските владетели от Втората българска държава. (Да, проверихме – не става въпрос за Третата българска държава, а за Втората, която е съществувала преди падането ни под Османско робство.)

3. Лъвовете (при това, 3 на брой) според хералдиката (науката за гербовете) символизират силата, мъжеството и великодушието.

4. Щитът като символ най-често говори за готовност да се брани всичко, към което въпросният герб принадлежи .

5. Забележете, че двата лъва отстрани на щита са стъпили върху дъбови клонки. Според това, което с голямо търсене намерихме, дъбовата клонка символизира силата и издръжливостта.
Според описанието в Конституцията, това са „две кръстосани дъбови клонки с плодове“. Ами, да си пожелаем да ги берем по-скоро... : )

6. "Съединението прави силата".
Да... Ами, няма да крием, че не сме подозирали част от съществуването на следните факти : )
„Съединението прави силата е национален девиз (мото) на България, Грузия, Белгия и Хаити, а в исторически план - на Акадия и южноафриканската бурска Република Трансваал“
Произход: „Изразът е с латинска етимология - Concordia res parvae crescunt или Ex unitate vires, като е девиз и на графство Пембрукшър в Уелс, канадската провинция Квебек и на студентската асоциация на вюрцбургските възпитанци "Тевтония" в Бавария, провеждаща сбирките си в замъка Кобург.“
„В България е въведен като национален девиз през 1887 г. след успеха на Съединението и избирането на новия княз Фердинанд I. Това е резултат от преоткриване на великата сентенция от "девиза на Белгия ("L'Union fait la force"), в следствие на съединението на Княжество България с Източна Руменлия, с което Българската държава се уголемява двойно и увеличава своята сила и влияние на Балканите.“

7. За четирите корони не открихме хералдически основания, актуални към настоящия исторически момент...

8. Кръстовете вероятно символизират официалната религия в страната ни.

 

Надяваме се последните редове да са били интересни за Вас и да сме допринесли поне малко, за опазването и популяризирането на нашите символи, традиции и обичаи. Ако обичате българската история, не пропускайте да разгледате и нашите книги с историческа тематика. Може да изберете и поръчате книги на български език с доставка в чужбина  от ТУК

 Книги на Българска история с доставка в Англия, Германия, Франция, Исания и Италия

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват