Разгледайте нашите предложения на календари за 2021 година

Защо четенето е важно за децата

„Ако искте децата Ви да бъдат интелигентни- четете им приказки. Ако искате да бъдат по-интелигентни- четете им повече приказки.“ – Алберт Айнщайн. Това е й една от основните цели на balgaran.co.uk - максимално много български деца, независимо в коя част на света се намират, да имат достъп до качествени детски заглавия.

Четенето на книги е не само приятно но и полезно, както за възрастните, така и за децата. Особено за тях. В следващите редове ще се фокусираме върху основните ползи от това децата ни да четат колкото се може повече.

Четенето е ефикасен и прекрасен начин за обогатяване на речника. Децата, които четат книги, знаят доста повече думи, което помага за едно по-добро разбиране на заобикалящия ги свят. Освен това, в писмената форма и на родния и на чуждия език се използват много повече и разнообразни думи и изрази, по-сложни граматически конструкции, отколкото в говоримия. Всичко това допринася не само за обогатяване на речниковия запас, но и за развиване на уменията за писане и общуване. Децата се учат да общуват на първо място наблюдавайки другите около тях. Когато децата четат книга, те обръщат внимание на това, как героите разговарят, как се обръщат един към друг и как се изразяват. Всичко това им помага и те да се научат на същото.

 

Dostavka na bulgarski knigi zad granica balgaran.co.uk

 

Освен чисто практическите ползи от четенето, като обогатяване на речника, има и емоционални такива. Децата, имащи богат речник, могат да се изразяват ясно и по-добре изразяват чувствата си, вместо да реагират остро или прекалено емоционално, когато са разстроени или ядосани.

Сюжетите в различните книги пораждат желание у детето да поговори със своите родители или друг възрастен относно лични проблеми, отношенията между хората, което е също много голям плюс, тъй като често пъти предотвратява затворянето на детето в себе си или пък да изпаднето му в депресивно състояние, за нещо, което го тревожи или разстройва.

С подходящо подбрана литература детето може открие в лицето на главния герои пример, на който да иска да подражава, да усвои ценности и морал, които любимият му герой проповядва, също и да развие чувстото на съпричастност, което да му помогне в изграждането на добри отношения с хората.

Книгите развиват въображението на децата, като им помага да се пренесат в непознати земи и да се срещнат с интересни герои. Това от своя страна разширява мирогледа им и ги прави любознателни. Четенето изпълнява съществена роля във формирането на модела за добро и зло, за правилно и неправилно поведение, също и чувството за справедливост.

Четенето също би могло да помогне на детето да намери своето признание за в бъдеще, отново черпейки от своя любим герой или пък от цялостната история.

Важно е да споменем, че ползи от четенето се откриват, дори и при деца, които не могат да четат, тоест те слушат как някой друг чете. Това е от съществено значение от най-ранна детска възраст. Още от мига на раждането си детето започва да учи и да развива уменията си, най-важното от които е усвояването на речта. Всичко, което детето чува- мелодия на езика, ритъм, правилното произнасяне на думите, дори отделните звуци на думите му помагат да започне изграждането на основите на своята собствена реч.

Как да насърчим детето да чете?

Насърчаването на децата към това начинание в огромна степен зависи от родителите, преподавателите и заобикалящата ги среда. Има доста методи, с които бихме могли да породим чувство на любов към книгите.

Първо и основно „правило“ е да оставим децата сами да изберат книгата, която искат да прочетат. Това трябва да бъде въпрос на избор, а не поставяне на задача. Осигурете на детето възможност да избира между няколко книги, списания или пък някакви други материали за четене. Уверете се, обаче, че всички четива са съобразени с възрастта на детето- съдържание, сюжет, стил и трудност на писане- не трябва да са прекалено сложни и трудни, защото това би могло да го обезкуражи, но не бива да бъдат и прекалено лесни, за да може да надгражда  знанията и уменията си.

Четенето трябва да бъде повод за тема на разговор и не бива да приключва с оствянето на книгата на бюрото. Поговорете с детето за историите, които е прочело, дали са му били интересни или пък не; накарайте го да ви разкаже за любимия си герой и защо го харесва толкова.

Друг успешен метод, с който да накарате децата си да четат с интерес, е да ги помилите да Ви четат на глас, като от време на време ги прекъсвате и ги питате, те как биха реагирали, какво биха направили или пък казали в конкретната ситуация. Питайте ги за действията на отделните герои- какво мислят за тях, дали са правилни или не, съответно защо. По този начин стимулирате децата да изразяват мнението си и едновременно с това отново да откриват разликите между добро/зло и правилно/неправилно.

Най-лесно можем да провокираме любовта към четенето, като самите ние четем. Децата повтарят това, което правят възрастните, следователно, колкото и да повтаряме на децата си колко е приятно и полезно четенето, няма да успеем да ги убедим в това, ако никога не са ни виждали с книга в ръка.

Любовта към книгите се формира още от ранна детска възраст, затова осигурете на детето книги, направете му собствена библиотека, водете го в книжарници и библиотеки и по този начин ще му покажете пътя към света на знанието.

Вече може да изберете от над 4400 заглавия в нашата секция "Детска литература". А ние от balgaran.co.uk ще се погрижим избраните заглавия да достигнат до всяко българско дете в чужбина

Оставяне на коментар

Имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да се публикуват